Rotary Club Eindhoven Kempeland
Inloggen

Welkom op de website van Rotary Club Eindhoven Kempenland

Uit uw bezoek aan deze website blijkt uw interesse in Rotary en in onze club in het bijzonder. Dat doet mij deugd. Onze Rotaryclub bestaat uit een groep van aansprekende mensen, allen met een verschillende achtergrond en beroepsuitoefening uit de regio Eindhoven Kempenland.

De bindende factor tussen de leden is naast de vriendschap en het vinden van inspiratie ook de motivatie om, vanuit ieders eigen achtergrond, zich te willen inzetten om de wereld waarin wij leven een beetje beter te maken. Voor meer informatie over Rotary , zie www.rotary.nl en www.rotary.org.

 
Onze club is opgericht in 1966. In de afgelopen jaren hebben onze leden zowel internationaal als lokaal volop bijgedragen aan het inderdaad een beetje beter maken van de wereld. Diverse projecten in de Kempen, zoals voor de Grote Aard, Lets Dance en begeleid zelfstandig wonen bij Lunet Zorg als ook in Sri Lanka, Roemenië en Mali, Marokko, Mauritanië, Senegal, Niger, Bukcino- Faso., etc. Daarnaast zijn er diverse nationale, regionale als internationale Rotary initiatieven ondersteunt. Voorbeelden hiervan zijn Stop Polio Now, Doctors Bank, Mappa Mundo huis en Rotary Shelterbox. Voor een impressie van onze projecten klikt u hier.

 

December staat in het teken van Kerstmis, waarbij wij twee projecten hebben lopen.

 

 

Kerstpakketten in Aalst-Waalre in samenwerking met de Voedselbank:

 

                         


                               “Kerst in de Kempen”

 

De kersttijd komt eraan en voor de meeste mensen is dit een mooie en gezellige tijd. Helaas geldt dat niet voor iedereen, aangezien sommigen de warmte van hun naasten missen of simpelweg te weinig middelen hebben om hier op een leuke manier invulling aan te geven.

 

Daar bovenop komt ook nog eens de Corona crisis die het dit jaar voor veel mensen extra lastig en uitdagend maakt. Daarom wil Rotary Club Eindhoven-Kempenland kerstpakketten inzamelen en in samenwerking met de voedselbank-Aalst/Waalre doneren aan huishoudens in ons dorp, die deze goed kunnen gebruiken.

 

Wij willen de Aalster en Waalrese gemeenschap vragen om hun kerstpakket te doneren. Uw pakket kunt u (centraal en veilig) inleveren bij de Agnus Dei-Kerk op 22 en 23 december tussen 14 en 17 uur. De voedselbank zorgt vervolgens voor de distributie. Het is ook mogelijk om voor € 25,- zelf een kerstpakket samen te stellen.

 

Het doneren van € 25,- is ook mogelijk zodat wij een pakket samenstellen. dit kan op rekening nummer: NL96RABO0143441442, tnv Stichting Communityserice Rotary Club Eindhoven-Kempenland.

 

Als u hieraan bij wilt dragen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website Kerstindekempen.eindhovenkempenland.nl of per email: kerstindekempen@gmail.com. Ook voor vragen kunt u dit email adres gebruiken. U ontvangt dan verdere informatie over de mogelijke pakketsamenstelling of hoe u uw kerstpakket kunt doneren.

 

Wij danken u alvast voor uw gebaar om deze ‘Kerst in de Kempen’ gezamenlijk en solidair te vieren.


ROTARY CLUB
Eindhoven-Kempenland
 

 

Internationaal zijn wij verbonden met onze zusterclubs in Duitsland, België en Groot-Brittanie. Hiermee hebben wij regelmatig contact en uitwisselingen.

 
In onze wekelijkse bijeenkomst bieden wij een inspirerend programma voor en door onze leden. In dat programma is aandacht voor het versterken van de onderlinge band tussen de leden, het verruimen van ieders blik op de wereld, het delen van kennis en kunde, het leveren van een bijdrage aan de doelstellingen en mogelijkheden binnen de unieke internationale Rotary traditie.

 
Spreekt u dit aan maar bent u nog geen lid van Rotary? Neem dan gerust contact op met onze club om nader kennis te maken.


Het bestuur