Rotary Club Eindhoven Kempeland
Inloggen

Welkom op de website van Rotary Club Eindhoven Kempenland

Uit uw bezoek aan deze website blijkt uw interesse in Rotary en in onze club in het bijzonder. Dat doet mij deugd. Onze Rotaryclub bestaat uit een groep van aansprekende mensen, allen met een verschillende achtergrond en beroepsuitoefening uit de regio Eindhoven Kempenland.

De bindende factor tussen de leden is naast de vriendschap en het vinden van inspiratie ook de motivatie om, vanuit ieders eigen achtergrond, zich te willen inzetten om de wereld waarin wij leven een beetje beter te maken. Voor meer informatie over Rotary , zie www.rotary.nl en www.rotary.org.

 
Onze club bestond in 2016 vijftig jaar. In de afgelopen jaren hebben onze leden zowel internationaal als lokaal volop bijgedragen aan het inderdaad een beetje beter maken van de wereld. Diverse projecten in de Kempen, zoals voor de Grote Aard, Lets Dance en begeleid zelfstandig wonen bij Lunet Zorg als ook in Sri Lanka, Roemenië en Mali, Marokko, Mauritanië, Senegal, Niger, Bukcino- Faso., etc. Daarnaast zijn er diverse nationale, regionale als internationale Rotary initiatieven ondersteunt. Voorbeelden hiervan zijn Stop Polio Now, Doctors Bank, Mappa Mundo huis en Rotary Shelterbox. Voor een impressie van ons laatste project klikt u hier.

 
Dit jaar zullen wij ons extra inzetten voor Rotary Shelter Box. Het verlichten van de nood van mensen die het slachtoffer zijn geworden van natuur- en/of oorlogsgeweld. Samen bouwen aan perspectief en een menswaardiger bestaan voor deze getroffen mensen. www.shelterbox.org.

 

Dit jaar doen we dat samen met onze Duitse zusterclub, RC Leverkussen-Opladen, door op 6 april, in het auditorium van de TU Eindhoven, een prachtig en exclusief Orgelconcert aan te bieden. Tussen de muziekblokken door, een academische presentatie gegeven door Prof.dr.ir. Gerrit Kroesen. Hij zal u inleiden in de wondere wereld van de “exotische gasontlading“; de PLASMA’S. En hij voert experimenten uit, welke duidelijk maken hoe plasma’s gevormd worden. Technisch hoogstaand en wetenschappelijk onderbouwd, maar vooral ook prachtig om te zin,

De entree hebben we laag kunnen houden tot € 25,00 door de nauwe samenwerking met de TU Eindhoven zodat we een substantieel bedrag overhouden voor ShelterBox.

Meer informatie: orgelconcert@eindhovenkempenland.nl

 


 

Internationaal zijn wij verbonden met onze zusterclubs in Duitsland en België. Hiermee hebben wij regelmatig contact en uitwisselingen.

 
In onze wekelijkse bijeenkomst bieden wij een inspirerend programma voor en door onze leden. In dat programma is aandacht voor het versterken van de onderlinge band tussen de leden, het verruimen van ieders blik op de wereld, het delen van kennis en kunde, het leveren van een bijdrage aan de doelstellingen en mogelijkheden binnen de unieke internationale Rotary traditie.

 
Spreekt u dit aan maar bent u nog geen lid van Rotary? Neem dan gerust contact op met onze club om nader kennis te maken.


Arthur Slingerland