Rotary Club Eindhoven Kempeland
Inloggen

Projecten

Kerst in de Kempen 2020

Zie website hier

 

 

6 april 2019 Orgelconcert ten bate van ShelterBox in de TU Eindhoven

Zie website hier

 

Waterproject De Kempen 2019-2020

Zie website hier

 

 

 

Officiele start bouw buurtboerderij Kerkebogten in Eersel begin 2017.

 

 

RC Eindhoven Kempenland sponsort Beweeg Wijs project ZMLK De Groote Aard in Eersel. (juni 2015)

 
Leden van Rotary Club Eindhoven-Kempenland waren zaterdag 27 juni volop aan het werk met ouders en personeelsleden van ZMLK De Groote Aard (school voor zeer moeilijk lerende kinderen) in Eersel om een nieuw verkeerscircuit op het schoolplein te realiseren. Het verkeersplein maakt deel uit van de methode Beweeg Wijs, die op deze school voor speciaal onderwijs wordt gebruikt. De Rotary Club Eindhoven Kempenland schonk een aanzienlijk geldbedrag om het project te ondersteunen. Maar liefst 18 leden van de Rotary Club en 25 personeelsleden en ouders van De Groote Aard waren aanwezig om het verkeersplein mee aan te leggen. 

 

Klik hier de lokale TV uitzending gemaakt over ons gezamelijk project!

 

  
Beweeg Wijs streeft ernaar om een leven lang prettig te kunnen bewegen, passend bij ieders eigen mogelijkheden. Het gaat dus niet alleen over lichamelijke inspanningen maar ook over de sociaal emotionele interactie. De Rotary Club vindt dat geen kind in de samenleving aan de kant mag staan. Beweeg Wijs bevordert het sociale doen en laten van kinderen met een beperking en dat past perfect in de doelstellingen van de Rotary Community Service. 

 
Namens de gemeente Eersel was ook wethouder Ria van der Hamsvoord zaterdag aanwezig. Zij benadrukte het het fantastisch te vinden dat leerlingen door middel van Beweeg Wijs beter met elkaar om leren gaan. Bijzonder daarbij is dat dit gestalte krijgt door middel van spelactiviteiten op het speelplein, die in rood (tegen elkaar), in groen (samenwerken), in oranje (samen delen), in geel (om de beurt), in blauw (naast elkaar) en in wit (chillen) worden uitgevoerd. De Groote Aard is dit schooljaar gestart met Beweeg Wijs.

 
Rotary Club Eindhoven Kempenland besloot in de tweede helft van 2014 tot een actie om geld voor het Verkeersplein van de Groote Aard in te zamelen. Deze actie, onder de bezielende leiding van Charles Gijrath, kreeg de naam Mooi Wijntje. Originele wijnen uit Sicilië werden door de Rotary leden tijdens wijnproef avonden gepresenteerd en verkocht. Wijnen van kleine biologische boeren, die wij als Rotaryclub ook graag steunen.

 
Maar het echte werk begon zoals gezegd die zaterdagmorgen om 10 uur. Na een inleiding van Tijn Corsten, coördinator van het Speel Wijs project, werden de Rotary leden en personeelsleden van De Groote Aard verdeeld in een bestratingsgroep, en een verfgroep met als opdracht om de verschillende Speel Wijs kleuren op het speelplein aan te brengen.

  

 

  
De werkcoaches van de Groote Aard bleken verbaasd over de precisie en de vaart die de Rotary leden in hun werk lieten zien. Bovendien bleek dat de Rotary Club met Jan Vermeulen een waar stratenmakerstalent in huis heeft. Zeker waar het gaat om het waterpas gereed maken van het zandbed voor de bestrating. Het was een prachtig gezicht om verspreid over het Groote Aard speelplein Rotary vrienden en vriendinnen in uiterste concentratie om de lijnen recht te houden met de verfrollertjes bezig te zien.

  

 
De weergoden waren het werkproject gunstig gezind en gesterkt door soep, worstenbrood en broodjes, door de leerlingen van de school klaar gemaakt, was met een uur werken na de pauze de klus geklaard, en gereed voor de opening. Onder het toeziend oog van wethouder Ria van Hamsvoord en de Sven Johansen, voorzitter van de Rotary Club Eindhoven, onthulden de werkcoaches/concierges van de Groote Aard de naam van het zojuist gereedgekomen Beweeg Wijs verkeersplein. Toen daarbij het doek viel kwam tot veler verrassing de naam Rotaryplein te voorschijn. Namens de school en de ouders zongen tot slot en dank aan de Rotary Club Peter Smetsers en Jos Pandoel het lied: Dit is een dag die je normaal alleen nog maar in een film ziet. Het drievoudige refrein werd door de aanwezigen uitbundig mee gezongen.

 


 

Tekst danklied voor de Rotary van de Groote Aard:

 

Danklied voor de Rotaryclub Eindhoven-Kempenland.
Melodie het is een nacht. Tekst Peter Smetsers, Zaterdag 27 juni 2015
Een tijd geleden zaten Frank en vriend Tijn
met Rotary-man Tom aan tafel da’s fijn.
Ze spraken bevlogen en gepassioneerd
al over Beweeg Wijs, dat werd gewaardeerd,
De Rotary Kempenland was positief:
“Het doel werd gesteund en men werd creatief”.
Met verkoop van wijn werd er geld opgehaald.
En zo werd op school ……het verkeersplein dus betaald.

Dit is een dag die je normaal alleen in films ziet.
Dit is een dag waarvan De Groote Aard intens geniet.
Dit is een dag met veel gelach, en arbeid, want het is echt waar.
Door de Rotary is het verkeersplein klaar.

Met Beweeg Wijs gaan we hier elke dag
met leerlingen en personeel aan de slag.
Het doel is bewegen, men kiest hier een spel.
We zijn enthousiast en geloven echt wel
dat leerlingen leren van en met elkaar.
Ze spelen in kleuren en, genieten da’s waar.
Het schoolplein is nu dus heel prachtig gekleurd
Met dank aan de Rotary, is er echt heel veel gebeurd.

Dit is een dag die je normaal alleen in films ziet
Dit is een dag waarvan De Groote Aard intens geniet
Dit is een dag met veel gelach, en arbeid, want het is echt waar.
Door de Rotary is het verkeersplein klaar.

Maar een lied bestaat uit woorden en woorden zijn heel mooi dat is waar
want 6 en half duizend euro is een mooi gebaar.

Dit is een dag die je normaal alleen in films ziet
Dit is een dag waarvan De Groote Aard intens geniet
Dit is een dag met veel gelach, en arbeid, want het is echt waar.
Door de Rotary is het verkeersplein klaar.

En de leerlingen genieten straks da’s waar oh oh oh oh.
Ja de Rotary stond hier echt voor ons klaar oh oh oh oh.
En wij zijn u allen heel dankbaar.

 

 

 

 

RC Eindhoven Kempenland sponsort vrijwilligersinitiatief in De Kempen (februari 2014)

 
In oktober 2013 organiseerde de RC Eindhoven Kempenland in de voormalige De Ploeg weverij in Bergeijk een Argentijns wijn en cultuur event. Die avond werd een wijn proeverij ingericht waar een breed scala van Argentijnse wijnen werd gepresenteerd. Het geheel werd opgeluisterd met Argentijnse tango muziek en de dansvloer werd druk bezocht. Een geweldig geslaagde avond in de prachtige weverij die Rietveld in 1947 bouwde. De opbrengst van de avond, met name ook uit de wijnverkoop, was vooral ook bedoeld om een tweetal enthousiaste vrijwilligers initiatieven in de Kempen meer financieel armslag te bieden.
 Zoals de kookgroep in het Kempische Casteren. Al jaren werken de vrijwilligers van die kookgroep in het gemeenschapshuis met gaspitten en oven die niet meer passen bij het wekelijks koken voor 20 tot 40 ouderen uit het dorp. Dankzij de cheque van 4100 euro kunnen nu heuse restaurant waardige gaspitten en een oven worden geïnstalleerd. Nog maar nauwelijks bekomen van hun opbrengst van het Wine Event van de Rotary Club Eindhoven Kempenland poseren de vrijwiligers van de kookgroep op de foto met de cheque voor het beeld “Casteren Kermis”. Dit plaatselijk standbeeld staat symbool voor de verbondenheid en onderlinge dienstbaarheid die er in de kleine kern Casteren altijd was, en getuige het enthousiaste kookinitiatief nog steeds is!
Bestuur en vrijwilligers van de Stichting Leergeld in de Kempen ontvingen uit de opbrengst van het Wine Event een bedrag van 3000 euro. Deze stichting heeft als motto “Alle kinderen moeten kunnen meedoen. Geen kind mag aan de kant blijven staan “. Ouders van kinderen van 4 tot 18 jaar kunnen bij Leergeld aankloppen als ze om financiële reden hun kinderen op school of bij vrije tijdsactiviteiten niet kunnen mee kunnen laten doen. Op school gaat het vooral om de schoolbijdrage en schoolspullen. Maar het kan ook gaan om een fiets om naar school te gaan. Leergeld neemt verder veel kosten van clubcontributies en sportspullen voor haar rekening. Ieder jaar bezoeken de Leergeldvrijwilligers elk gezin om de voortgang in het meedoen van de kinderen en de financiële situatie van de ouders te bespreken. Op de foto voor het standbeeld van het Contente Menneke op het Marktplein in Eersel, de secretaris van RC Eindhoven Kempenland, Charles Gijrath, die de cheque van 3000 euro overhandigt aan de Leergeld vrijwilligers.
  

  

 

 

 

Hulpgoederen voor Sibiu, Roemenië (november 2013)

Onderstaande email ontving onze club afgelopen week.

 

Dear friends,
you have bellow thr link for the insertion made on "Sibiu 100%", a hebdomadaire delivered free of charge to all the postal boxes in Sibiu city.

http://www.sibiu100.ro/sanatate/8335-donatie-de-peste-30-000-de-euro-pentru-spitalul-de-psihiatrie

For your information, even I could not make any photo (due to the special kind of patients using them) almost all the special beds have been transferred to the Special House for handicapped young people " SPERANTA" (The Hope) and they are really appreciating them very much.

Kind regards,

Costin 

 
 

Hulpgoederen voor Sibiu, Roemenië (oktober 2013)

 
Op vrijdag 4 oktober hebben een tiental Rotarians van RC Eindhoven Kempenland hard gewerkt om een trailer met goederen vol te laden voor Roemenië. De goederen zijn bestemd voor het algemeen ziekenhuis en het psychiatrisch ziekenhuis van Sibiu, alsmede voor het project van onze Rotary collega’s van de Rotary Club Sibiu. Het project van de Rotary Club Sibiu behelst het opknappen van oude fietsen door jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De opzet van het project is het aanleren van enkele technische vaardigheden en gewenning aan een arbeidsrelatie. Deze jongeren komen vaak uit kindertehuizen, waar zij na hun achttiende niet meer welkom zijn. Zonder sociaal vangnet en zonder gedegen opleiding komen ze letterlijk op hun achttiende op straat te staan. 

De inhoud van de trailer bestond onder andere uit circa; 60 rolstoelen, 50 fietsen, 10 verpleegbedden, idem zoveel matrassen, uitrusting voor een gymnastiekzaal, 60 wachtkamerstoelen, 10 krukjes, een partij incontinentie materiaal en nog wat andere para medische middelen.
Het bijeenbrengen van deze goederen was een hele klus. Gelukkig hebben wij welwillende medewerking gehad van onze collega’s van omringende Rotary clubs (Bladel, Veldhoven en Welschap), alsmede ook van Lunetzorg, WVK, Kersten en Stichting La Pobelle in de vorm van het beschikbaar stellen van de goederen. De firma Van Loon was zo vriendelijk om gedurende een flink aantal maanden opslagruimte beschikbaar te stellen.
De vrachtauto was op 8 oktober jl. al ter plaatse. De trailer is door leden van RC Sibiu uitgeladen. Hun waardering voor de goederen is groot. Op de navolgende link is in een persartikel te lezen over de ontvangst van de goederen in Sibiu bij het psychiatrisch ziekenhuis. http://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/donatie-importanta-pentru-spitalul-de-psihiatrie-dr-gheorghe-preda-90881.html
Het projectteam Roemenië wil graag iedereen bedanken, die het mogelijk gemaakt hebben om de mensen in Sibiu te helpen.

 

 

  

  

 

 

 

Rotary Club Eindhoven Kempenland sponsort Sibu (oktober 2013). 
 
Momenteel is een samerwerkingsverband tussen Rotary Club Sibu en Rotary Club Eindhoven Kempenland. Dit leverde de volgende postieve reactie op en een leuke stukje in een Roemeense krant. 

 

Dear friends,

please have a look on the link bellow. it is the press release regarding the donation made by your club. If you think that you need a translation in english please let me know and i'll do my best to make it.
I will come back to you with some 2-3 more photos from the moment of discharge of the truck.
Kind personal regards,

Costin

 

Het kranten artikel

http://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/donatie-importanta-pentru-spitalul-de-psihiatrie-dr-gheorghe-preda-90881.html 

 

 

Rotary Club Eindhoven Kempenland sponsort keuken woonproject Stichting SamenTochApart aan de Dijk in Eersel (juni 2013)
 
In nauwe samenwerking met de Kempische woningbouwvereniging de Zaligheden realiseerde de Stichting Stap (SamenTochApart) 13 appartementen met ondersteuning voor jong volwassenen uit Eersel en omgeving. De Rotary Club Eindhoven Kempenland nam een deel van de kosten van de keuken voor haar rekening. Een bijzondere keuken die op maat gemaakt werd door leerlingen van het ROC in Eindhoven. Bijzonder aan het woonproject is niet alleen dat de ouders van de jong volwassenen het woonproject na heel wat strubbelingen uiteindelijk toch wisten te realiseren. Bijzonder is ook dat de ouders nauw betrokken blijven bij het wonen, begeleiden en werken van hun zoon of dochter. Henry Wissing en Tom Verspaandonk van de Rotary Eindhoven Kempenland mochten bij de opening van het woonproject op 22 juni 2013 van Derkino Verbeek, voorzitter van de stichting Stap, maar ook van andere ouders, de nodige dankbetuigingen in ontvangst nemen. Op verzoek maakte een van de bewoners die een kanjer in het fotograferen is bijgaande foto’s. Een foto toont de keukeninrichting. De andere foto laat enkele trotse bewoners en ouders zien.

 


 

 

 

 

Cheque van 420 euro voor Dansvereniging Let’s Dance uit Eersel !
 


Rotary Club Eindhoven Kempenland verraste dit jaar Dansvereniging Let’s Dance uit Eersel met de inhoud van de spaarpot op de tafels tijdens hun bijeenkomsten. Met zijn dochter Annabel overhandigde Peter Portheine, voorzitter van deze Rotary Club, afgelopen week een cheque van 420 euro aan Els van de Kam, voorzitter van Let’s Dance, onder luid gejuich van jonge dansers op de achtergrond.
Jong en oud in Rotary Club Eindhoven Kempenland vinden dat Let’s Dance deze aanmoediging helemaal verdient. Let’s Dance is een ondernemende en actieve Eerselse dansvereniging met meer dan 200, vooral jonge leden, met hoge ambities en heel wat behaalde Nederlandse kampioenschappen. Training, organisatie en praktische zaken als de wedstrijdkleding zijn bij Let’s Dance 100 % vrijwilligerswerk en staan op een heel hoog niveau. Let’s Dance is een vereniging waar iedereen meetelt en er toe doet. En dat blijkt zeker kinderen en tieners geweldig aan te spreken.

 
 

 

Sibiu: Stichting UCOS (juni 2012)

 

Update juni 2012

Sinds 2009 heeft de Rotary afdeling Eindhoven-Kempenland een intensieve relatie met onze zusterclub in Sibiu (Roemenië). In de verbinding met Sibiu hebben wij diverse initiatieven ondernomen. Zo hebben we Stephan Dimitru, als lokale huisarts, geholpen met medische apparatuur en medicijnen. Via de Stichting Hearts for Roemenia hebben we bijgedragen aan een ziekenhuis voor met name oogheelkundige hulp. Er werd apparatuur voor de inrichting van een tandheelkundige praktijk ter beschikking gesteld, echter ingebruikname moet nog plaatsvinden. Als laatste project hebben we vorige jaar, via de inzet van een Matching Grant van Rotary Foundation en ondersteuning van ons district, samen met de Rotary Club Sibiu (2241), een aangepaste bus ter beschikking gesteld aan de Stichting UCOS, hulp en dagverpleging voor kinderen met een meervoudige handicap. Hiermee worden dagelijks tientallen kinderen uit een uitzichtloze thuissituatie, gehaald en gebracht voor verzorging gedurende de dag in het verpleeghuis van UCOS. Onze bus wordt dagelijks intensief gebruikt en de lokale Rotaryclub houdt in de gaten dat er ook onderhoud wordt gepleegd zodat het een duurzame investering blijft. De bijgaande foto's geven een impressie van het gebruik en let vooral op het toepasselijke kenteken dat ze voor de bus hebben aangevraagd.

 

  

Meer informatie

Bekijk meer informatie hieronder!

25-02-2011 End Polio Now

06-03-2012 Bezoek Sibiu november 2010

25-10-2017 Buurtboerderij Kerkebogten Eersel

01-01-2018 Waterproject De Kempen

06-04-2019 Orgelconcert samen met Rotaryclub Leverkusen-Oplad

24-10-2006 Mali 2006

25-01-2009 Mali 2009

02-12-2020 Kerst in de Kempen